Σκοπός μας η επιτυχία σας!

Τεστ

g

CRM

Η Feel Free Services με την εμπειρία της στην οργάνωση πωλήσεων προσφέρει αποκλειστικά για το χώρο των Ινστιτούτων Αισθητικής ένα απόλυτα εξειδικευμένο σύστημα CRM (Customer Relationship Management), που συνιστά ένα εργαλείο δουλειάς για την διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες σας, την ανάπτυξη της επιχείρησης, την αύξηση των πωλήσεων και την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών σας.

 

Η παραπάνω προτεινόμενη εφαρμογή δεν αποτελεί ακόμη ένα software αλλά μια απόλυτα εξειδικευμένη εφαρμογή που προσαρμόζεται στις ανάγκες του δικού σας Ινστιτούτου Αισθητικής.

 

Αποτέλεσμα της υιοθέτησης του συστήματος ένα πιο πελατοκεντρικό Ινστιτούτο που διαφοροποιείται από τον ανταγωνισμό σε όλα τα στάδια επαφής με τον πελάτη όπως  call centers, customer care, after sales, after sales service, πωλήσεις,  κλπ

 

Παράλληλα η διοίκηση του Ινστιτούτου Αισθητικής έχει ξεκάθαρη εικόνα για κάθε πελάτη ξεχωριστά προκειμένου να τον αναπτύξει περαιτέρω, ενώ πρόσβαση μπορούν να έχουν με ιδιαίτερη ευκολία όλοι οι συνεργάτες του Ινστιτούτου για σημαντικές λειτουργίες που τους αφορούν.

 

Με την εφαρμογή του συστήματος το Ινστιτούτο Αισθητικής είναι προετοιμασμένο για να εφαρμόσει εξειδικευμένες τεχνικές πωλήσεων και marketing για κάθε πελάτη ξεχωριστά.