Σκοπός μας η επιτυχία σας!

Τεστ

g

Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. (Πρακτική)

Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. για Πρακτική Άσκηση

 

Η εταιρία μας, ενδιαφέρεται για την Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών &  Αποφοίτων ΙΕΚ δημοσίων και ιδιωτικών  σε αντίστοιχα τμήματα της εταιρείας μας, στις παρακάτω ειδικότητες:

  1. Αισθητικής
  2. Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος
  3. Marketing
  4. Πληροφορικής – Multimedia – Τεχνικός Δικτύων
  5. Γραφιστικής / Animation

 

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να επικοινωνούν και απευθείας με τη Γραμματεία μας καθημερινά 9.30 -17.30, 210 7779 409. Αποστολή Βιογραφικών:  info@feelfreeservices.gr  , fax: 210 7716761 αναγράφοντας υποχρεωτικά την ένδειξη Πρακτική Άσκηση. Αρμόδιος κ. Β.Γ.