Σκοπός μας η επιτυχία σας!

Τεστ

g

Marketing

Η Feel Free Services με την τεχνογνωσία και την εμπειρία της στις ανάγκες του κλάδου και με τη συμμετοχή κορυφαίων και εξειδικευμένων επιστημονικών συνεργατών και συμβούλων, καλύπτει ολοκληρωμένα τις ανάγκες επιχειρηματικής συμβουλευτικής Ινστιτούτων Αισθητικής & Spa σε θέματα Marketing.

 

Οι σύμβουλοι της Feel Free Services γνωρίζουν τη δομή και τα χαρακτηριστικά του κλάδου, παρακολουθούν διαρκώς τις εξελισσόμενες ανάγκες των καταναλωτών και μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στο σχεδιασμό Marketing και τη δημιουργία αποτελεσματικών πλάνων Marketing.

 

Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε:

 

α. Υπάρχοντα Ινστιτούτα Αισθητικής & Spa

 

β. Νέα ή υπό ίδρυση Ινστιτούτα Αισθητικής & Spa

 

Για τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας και την ανάπτυξη των πελατών μας  λαμβάνουμε υπόψη όλες εξελίξεις, προσφέροντας ότι πιο σύγχρονο υπάρχει σήμερα στις αγορές του κλάδου, εφαρμόζοντας τεχνικές, τεχνολογίες και διαδικασίες που αυξάνουν την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μας και την ανταγωνιστικότητα της μονάδας.

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας στον τομέα του Marketing παρέχονται είτα μέσω της Επιχειρηματικής Συμβουλευτικής – Consulting, την εκπόνηση Marketing Plan, είτε μέσω της ανάληψης λειτουργιών από εξειδικευμένους συνεργάτες μας.

 

Για την παροχή των υπηρεσιών μας λαμβάνουμε υπόψη μας την υφιστάμενη κατάσταση, γίνεται εξατομικευμένη διάγνωση της μονάδας και στάθμιση των αναγκών της, ανάλυση της αγοράς που δραστηριοποιείται, ανάλυση της επιχείρησης, ανάλυση του ανταγωνισμού, έρευνα αγορά σε επίπεδο καταναλωτή, στρατηγικός σχεδιασμός marketing, κ.α.

 

Η Feel Free με την τεχνογνωσία και τις συνεργασίες που διαθέτει μπορεί να εξασφαλίσει στις συνεργαζόμενες μονάδες ολοκληρωμένες λύσεις σε θέματα marketing καθώς και στην παροχή νέων πρωτοκόλλων θεραπειών & υπηρεσιών και μτεχνολογιών.