Σκοπός μας η επιτυχία σας!

Τεστ

g

Οργάνωση – Διαχείριση Ινστιτούτων

Η Feel Free Services παρακολουθώντας διαρκώς τις εξελισσόμενες ανάγκες των Ινστιτούτων Αισθητικής και των Spa, διευρύνει το χαρτοφυλάκιο των παρεχόμενων υπηρεσιών της με ολοκληρωμένα πακέτα Επιχειρηματικής Συμβουλευτικής με στόχο την ανάπτυξη, την καλύτερη οργάνωση και την αποτελεσματική διαχείριση των μονάδων.

 

Τα πακέτα Επιχειρηματικής Συμβουλής με τις κατάλληλες υπηρεσίες Consulting καλύπτουν ολοκληρωμένα τις ανάγκες Marketing, Διαφήμισης, Πωλήσεων, Εκπαίδευσης Προσωπικού, και Internet Marketing Ινστιτούτων Αισθητικής & Spa.

 

Οι υπηρεσίες είναι εξατομικευμένες πάνω στις ιδιαιτερότητες και τα μοναδικά χαρακτηριστικά λειτουργίας κάθε μονάδας και απευθύνονται σε νέες ή υφιστάμενες μονάδες.

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες σχεδιάζονται έπειτα από λεπτομερή καταγραφή των χαρακτηριστικών της μονάδας, την παρούσα κατάσταση και την διάγνωση, έτσι ώστε να μεγιστοποιούνται τα οφέλη, με σκοπό την ανάπτυξη και την αύξηση των αποτελεσμάτων της μονάδας.

 

Μέσα από ολοκληρωμένη συμβουλευτική οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις του κλάδου, αυξάνουν τα πελατολόγιά τους και τις πωλήσεις τους, βελτιώνουν τις σχέσεις τους με τους πελάτες, τα οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης, αναβαθμίζουν το προσωπικό τους, ανανεώνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, σχεδιάζουν αποτελεσματικά πακέτα υπηρεσιών, εκπαιδεύουν τους συνεργάτες τους, και αναβαθμίζουν την εικόνα του με σωστή προβολή στην αγορά που απευθύνονται.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε για τα πακέτα υπηρεσιών και τις εξατομικευμένες λύσεις που μπορούμε να προτείνουμε για τη δική σας επιχείρηση.

των μονάδων.