Σκοπός μας η επιτυχία σας!

Τεστ

g

Σεμινάρια

Η επαγγελματική Εκπαίδευση και Επιμόρφωση αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο για την αξιοποίηση των συνεργατών ενός Ινστιτούτου Αισθητικής ή Spa, την αύξηση της αποδοτικότητάς τους και της αποτελεσματικότητάς τους.

 

Για το σκοπό αυτό η Feel Free Services διοργανώνει και προσφέρει λύσεις με ταχύρυθμα Σεμινάρια που απευθύνονται στους Ιδιοκτήτες ή τους συνεργάτες Ινστιτούτων Αισθητικής και Spa.

 

Τα προσφερόμενα σεμινάρια εμπλουτίζονται διαρκώς και για το σχεδιασμό τους έχουμε λάβει υπόψη μας τις ανάγκες των Ινστιτούτων Αισθητικής, την εκπαίδευση και επιμόρφωση των στελεχών τους, τον τρόπο αξιοποίησής τους και τις γενικότερες ή πραγματικές ανάγκες επιμόρφωσης.

 

Τα Σεμινάρια μας υλοποιούνται είτε στις εγκαταστάσεις μας σε ολιγομελή τμήματα για την κάλυψη κοινών εκπαιδευτικών αναγκών συνεργατών διαφορετικών μονάδων, ή κεντρικά για την πανελλαδική συμμετοχή αισθητικών, spa managers, κ.α.

 

Θεματολογία:

 

  • Αποτελεσματική Διαχείριση Facebook Page & Διαφήμιση
  • Social Media & Digital Marketing
  • Υποδοχή & Εξυπηρέτηση Πελατών στο Ινστιτούτο/ Spa
  • Marketing Plan για Ινστιτούτα Αισθητικής
  • Business Plan για Ινστιτούτα Αισθητικής
  • Αποτελεσματική Οργάνωση & Διαχείριση Ινστιτούτων/ Spa
  • Mobile & SMS Marketing
  • Telemarketing
  • Marketing & Διαφήμιση Ινστιτούτων Αισθητικής

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να δηλώσετε τη δική σας συμμετοχή και να ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες ημερομηνίες.